För de som haft covid-19 ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar kraftigt efter insjuknandet och ovaccinerade har en högre risk för hjärtrytmrubbningar. Det visar en ny studie från Umeå universitet. – Det är överraskande att risken kvarstår så lång tid efter infektion, säger överläkaren Ioannis Katsoularis.