Sveriges utsläpp av luftföroreningar fortsätter att minska, enligt ny statistik från Naturvårdsverket. – Utsläppen av de flesta föroreningar minskar, och det är bra, säger Anna Forsgren, senior rådgivare på luftenheten på Naturvårdsverket