Kostnaderna för hyrpersonal har minskat med upp till 35 procent på läkarsidan när det gäller ortopedin i länet. – Det är ett långsiktigt arbete som ligger bakom, säger Johan Nilsson, länsverksamhetschef för ortopedin i Västernorrland.