De stora snömängderna talar för en kraftigare vårflod än vanligt, och utsatta områden kan drabbas. Det konstaterade en grupp med representanter från länsstyrelsen, dammägare och kommuner vid ett möte på tisdagen.