”Försämrad trygghet för barnen”, ”Dråpslag för byarna”, ”Mer trafik på vägarna” – reaktionerna var många i vår chatt om utredningen av ny skolstruktur i Umeå. Och förslagen blir snart en fråga för politikerna att hantera.