Räddningstjänsten Östra Götalands båda heltidsstationer i Linköping drabbades efter julen av kraftig spridning av coronaviruset. Som mest var nära en tredjedel av personalen frånvarande. Sedan 7 januari ska beredskapen åter vara normal.