Antal som testats positivt har nästan tiodubblats på två veckor.