Sedan början av 2010-talet har viltolyckorna i Västra Götlands län ökat, visar siffror från försäkringsbolaget If. Hittills har också 2021 varit mer olycksdrabbat än föregående år.