Antalet personer som söker vård för ätstörningar ökar. En av de bakomliggande orsakerna tros vara pandemin. I Uppsala är det upp emot 70 procent fler vuxna i dag jämfört med 2020. – Det är en överjävlig sjukdom, men än så länge har vi lyckats hålla nere väntetiderna, säger Maria Stefansson, avdelningschef på ätstörningsenheten.