Antalet orosanmälningar till socialtjänsten som gäller hedersrelaterat våld och förtryck har ökat markant i Karlstads kommun under årets första fem månader. Då kom det in nästan lika många anmälningar som under hela förra året.