Det pågående utbrottet av den fruktade sjukdomen ebola är nu inne på sin fjärde månad och visar inga tecken på att avmattas. Totalt har 194 personer smittats och 120 av dessa har dött, främst i och kring staden Beni i nordöstra Kongo där säkerhetsläget är fortsatt allvarligt. Området har varit drabbat av konflikter i mer än två decennier och så sent som den sista veckan i september tvingades...