Förra veckan konstaterades 116 fall av covid-19 i länet. Det är en stor ökning jämfört med 83 fall veckan innan. En öknings som märks också i landet i övrigt och delvis är väntad, menar smittskyddsläkaren i Västernorrland.