Sprängattentat, skjutningar med två döda och en hotfull man som orsakade terrorpådrag på Malmö C. Det har varit de dominerande nyheterna från Malmö i början av juni månad. Men polisens statistik visar att antalet skjutningar minskat kraftigt de senaste åren. Även antalet sprängningar har minskat.