Rivningen av det i folkmun så kallade ”Helröret”, gångbron över Södra Hamnleden i Luleå, blir betydligt dyrare än beräknat. När rivningsarbetena startade stötte man på oväntade problem och kostnaderna rakade i höjden. Men politikerna blev aldrig informerade om kostnadsökningen.