Ett tåg har orsakat en gräsbrand som sprider sig snabbt. Just nu arbetar räddningstjänsten för att förhindra att det börjar brinna i skogen, dit elden sprider sig.