En gasläcka orsakade en kraftig brand på Borealis krackeranläggning i Stenungsund sent på lördagskvällen.