Kons påstådda inverkan på klimatförändringar är överdriven.