Statens utgifter för ränteavdraget väntas stiga kraftig kommande år.