För 12.800 år sedan, i slutet av istiden, kolliderade jorden med resterna av en komet. Kollisionen gav upphov till enorma bränder som ödelade 10 procent av jordens yta, enligt en ny studie. Sotet från bränderna kylde sedan ner klimatet under en tusenårsperiod.