Södertälje kommun samarbetar med tv-stationerna Suroyo TV och Suryoyo SAT för att få ut information om sopsortering till många av invånarna i kommunen som inte talar svenska. Ett initiativ som uppskattats av många.