Med den nya pandemilagen får länsstyrelserna ansvaret att inspektera butiker och gym. Men att ställa om verksamheter med två dagars varsel har inte varit lätt – och tillsyn av djurskydd och miljö riskerar att bli lidande. – Det har varit många som hört