Spårvagnstrafiken i Göteborg är kraftigt påverkad av ett kontaktledningsras. Det är störningar på samtliga linjer, enligt Västtrafik.