Konsumentverket har granskat Sundsvalls Energis elavtal och hemsida och funnit ett antal brister. Sundsvall Energi menar att det är bra att kunden har valfrihet när det gäller uppsägningstid och kan påverka priset.