Trelleborgs kommun har anlitat en extern konsult för att granska hur socialförvaltningen hanterat vårdnadsärendet om ett åttaårig pojke. Mamman och pojken hittade döda i bostaden i Trelleborg den 19 juli.