Färgfabriken har bjudit in fem konstnärer uppväxta i alternativa kollektiv. Utställningen är ojämn men verken spännande, tycker Dan Jönsson.