M och SD vill att kommunen tar över Theodor Jönssons kvarlåtenskap.