Vi frågade ett par elever vad de tycker om sexualundervisningen i skolan. Hör eleverna själva utvärdera lärarnas insatser i frågan.