Under samma period som tavlan i Valskog avskrevs som en kopia blev ett antal kända verk av Rembrandt också bedömda som oäkta. Nya undersökningsmetoder har visat att det i många fall var fel – och att det ibland kan finnas en helt anonym tavla, som visar sig vara gjord av en mästares hand.