Mottagandet var stort för projektet ”Isyta för alla” i Öjaby. Till informationsträffen kom ett hundratal nyfikna för att lyssna till planerna som kan mynna ut i även en konstgräsplan.