Som sista kommun i landet väljer nu Luleå att säga upp det omdiskuterade samarbetsavtalet med kinesisiska Konfuciusinstitutet. Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade beslutet på måndagen.