Konflikter som blossat upp mellan elever och utomstående har orsakat oroligheter på Österledskolan i Oskarström. Enligt Lovisa Aldrin (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, ska stämningen förvärrats på grund av ryktesspridning i sociala medier.