Kommunens sex politiskt valda revisorer arbetar just nu med att ta in all relevant information rörande det kaos som råder i stadshuset i Vimmerby.