Smittspridningen i länet är på rekordnivåer och inom skolverksamheten följer man utvecklingen för att snabbt kunna ställa om vid den händelse att det skulle behövas. Men att bedriva distansundervisning är ännu inte aktuellt. – Vi vill bedriva verksamhet på plats så långt det bara är möjligt, säger Jonas Albonius, verksamhetschef för gymnasieskola och vuxenutbildning i Härnösands kommun.