Friskolorna Piggelinen och Innovita på Rosenholm i Karlskrona, vars bygglov löper ut i slutet av året, har blivit erbjudna lokaler av kommunen – med permanenta bygglov på området. Det är nu upp till verksamheterna att ta ställning till det kommunala förslaget.