Flytta till en vacker liten italiensk bergsby och få betalt för det. Kanske låter det för bra för att vara sant. Men i Santo Stefano di Sessanio är det verklighet, som ett sätt att stoppa utflyttningen och rädda byn. Ett projekt som redan burit frukt.