Slås fast efter utredning • Professor: Hade antagligen inte anmälts om det var en kvinna.