Skriver till tingsrätten: Har inte diskriminerat, kränkt eller missgynnat.