Den kommunala dagbarnvårdarverksamheten i Munkedal ser ut att halveras i nästa års budget – något som skapat stor ilska hos personal och föräldrar. De anser att kommunens agerande slår hårt mot barnens och föräldrarnas valfrihet.