Fakturaunderlag saknas, leverantöravtal har gått ut och kostnader har inte följts upp. Det är flera av de brister som pekas ut i en extern rapport av nybyggnationen på Östra piren i Karlshamn. Nu vill kommunen göra en större granskning av projektet. – De uppgifter som har kommit fram är direkt hårresande, säger Magnus Gärdebring, oppositionsråd (M).