Vaggeryds kommun varnar för att dricksvattnet kan komma att bli missfärgat under några veckor framöver, då ledningarna kommer att vattenspolas för att få bort järn och mangan.