Karlskrona kommun kommer inte att ge några fler bidrag till Blekinge Health Arena. Därmed står hälsoanläggningen nu utan extern finansiär.