Den nya gångbron över järnvägen i Knivsta möts av kritik då den anses vara dåligt anpassad för cyklister.