Det är miljö- och hälsoskyddskontoret i Växjö kommun som ska bedöma om böneutrop från moskén på Sommarvägen kan tillåtas: ”Vi tittar enbart på ljudnivåerna – budskapet spelar ingen roll.”