Frösö zoo är under avveckling. Den totala ytan som säljs är på nästan 16 hektar. Östersunds kommun har i ett planbesked ställt sig positiva till bostadsbyggande på området.