Kommunens försäljning av skogsfastigheterna i Vieboda närmar sig. Ett företag har skickat in en ansökan om förvärvstillstånd till Jordbruksverket. Den tänkta köpeskillingen landar på 23 miljoner kronor.