Göteborgs stad häver ramavtalen med Front Advokater AB med omedelbar verkan.– Sammantaget, med både skriftlig utredning och muntliga vittnesmål, är de brister och fel som Front Advokater AB gjort sig skyldiga till så allvarliga att förvaltningen för Inköp och upphandling häver ramavtalen med omedelbar verkan, skriver Göteborgs stad i ett pressmeddelande.