Kommunstyrelsen valde att anställa Niclas Bjälkenborn som förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen.