Årjängs kommun marknadsför den omtalade bilskroten i skogen som en stor turistattraktion.Nu har en besökare anmält kommunen med hänvisning till miljöbrott.Det rinner ut bensin, olja, glykol, kvicksilver och bly från bilarna i mark och vatten, heter det i anmälan.– Området är inte prioriterat, men vi vet att vi på sikt måste gå in och ta prov, säger Britt-Marie Öjstrand, miljöchef i Årjäng.