Kommunen nekade en man i Eskilstuna försörjningsstöd eftersom han hade tackat nej till ett jobb som han blivit erbjuden. Men nu river förvaltningsrätten upp beslutet.