Företaget ansåg inte att Tingsryd kommuns upphandling gått rätt till och överklagade därför till Förvaltningsrätten. Men rätten anser att det saknas grund för klagomål.